Kristiansund pistolklubb

 

Disse grunnelementene omfatter alle de fysiske forhold som innvirker på evnen til å avgi et presist skudd.

Kort sakt krever presis pistolskyting ikke annet enn følgende:

Nøyaktig opplinjering av siktemidlene mot den del av skiva som gir sentrale

treff og utløse hanen uten å forstyrre siktebildet

De grunnleggende elementenr i pistolskytingen er :

STILLING - GREP - SIKTEBILDE - PUSTEKONTROLL - AVTREKKSKONTROLL -

FYSISK KONDISJON OG MENTAL DISIPLIN.

Når disse beherskes, vil skytterene kunne etterleve ovenstående læresetning perfekt.

Skal et skudd kunne avgis presist, er første bud at våpnet må holdes så rolig som overhodet mulig i skyddløsningen. Stillingen som skytteren inntar må gi best mulig stabilitet både for skytteren og våpenet. For å oppnå minst mulig bevegelse av våpenet må skytteren finne den korrekte pekevinkel mot skiva. Den riktige pekevinkel er funnet når kroppen har en slik stilling at våpenet peker direkte mot skiva uten tendens til noen side. På samme måte må det vertikale løft bringe våpnet i det riktige sikteområde.

Pusteaktivitet medfører rytmiske bevegelser av brystkassen m. v. For å kunne holde våpnet helt rolig må derfor pusten holdes under finsikting og skuddløsning.

For å få korrekt opplinjering av siktene helt til skuddet er avfyrt, må skytterens grep om våpnet være fast og slik at siktebildet forblir korrekt i avtrekksfasen. Avtrekksbevegelsen må skje rett bakover. Den fine balansen mellom korrekt siktebilde og minst mulig bevegelse kan lett forstyrres ved at avtrekksbevegelsen ikke utføres riktig. Siden det er umulig å holde våpnet fullkomment rolig hele tiden. Må noe av avtrekksbevegelsen kunne utføres mens våpnet likevel ikke er stabilt, f.eks. under løftet (trykkpunkt). For å avgi et presist skudd, må skytteren ikke bare utføre avtrekksbevegelsen riktig men samtidig bevare det korrekte siktebilde. Treffbildet vil da ikke bli større enn våpenbevegelsen hos skytteren forutsatt at skuddløsningen kommer som en overraskelse (surprise shot). Dette forutsetter igjen at ingen muskelreflekser forstyrrer skyddløsningen. Skytteren må tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å mestre de faktorer som bestemmer skuddets kvalitet. Derfor bør skytteren lære seg de aktuelle treningsmetoder som trengs for å utvikle en toppskytter. Ingen kan bli toppskytter uten å mestre teknikken i utførelsen av de grunnleggende faktorer.