Kristiansund pistolklubb

 

SIKTING : OPTIKK - BRILLER

Se på kornet ! - sier treneren. Ja, det må pistolskytteren om han vil treffe godt. Vi skulle ønske å se blinken, kornet og skuret skarpt samtidig når vi sikter. Men, som vi vet, på grunn av at blink ,korn og skur alle er på forskjellige avstander fra øyet, er del umulig å se alle tre skarpt samtidig. Vi kan bare se en av dem skarpt på engang. Dette er en av utfordringene som gjør pistolskyting så interessant og vanskelig. Beste nøyaktighet i skyting får vi når vi fokuserer på kornet. Ofte er det vanskelig å se på kornet i lang tid uten å vandre over på skive eller skur. Mister du fokus på kornet ser du ikke de små feilene som vil oppstå i sikte bildet. Kornet kan ha flyttet seg litt, og det er nok. Vi trenger noe å hjelpe oss med, og hjelpemidlet er briller. Spørsmålet er bare hvilke briller som gjør det lettere å holde fokus på kornet, og samtidig ikke se blinken for godt. Først må vi imidlertid forsikre oss om at vi sikter med riktig øye. Det gjør vi på følgende enkle måte:

Se på blinken med begge øyne. Strekk ut hendene så langt du kan, og se på blinken slik figur 1 viser. Før hendene sammen slik figur 2 viser, mens du stirrer på blinken. Gjør hullet mellom hendene så lite som mulig. Mens du fortsatt ser på blinken fører du hendene mot ansiktet. Når hendene når ansiktet ser du blinken gjennom hullet, men nå bare med ett øye .Du har nå funnet ut hvilket øye du har utviklet som ditt "beste" øye, og som din hjerne legger mest vekt på synsinntrykket fra, i den del av synsfeltet som er felles for begge øyne.

Dette øyet kalles gjerne det dominante øyet. Vanligvis har høyrehendte et dominant høyre øye og venstrehendte et dominat venstre øye. Men dette er ikke en regel, du finner høyrehendte som har et dominant venstre øye og omvendt. I alle fall, du skal sikte med det dominante øyet.

 

 

Når det gjelder briller, så må vi først ha en syns prøve. Finn ut om du trenger vanlige briller, og pass på at det undersøkes om du har skjeve hornhinner. De vanlige brillene du eventuelt utstyres med vil ikke være fullgode for skyting. Skyte brillene skal ha fullkompensasjon for eventuelle skjeve hornhinner, og skal ha en styrke som er + 0,25 til + 0,75 i tillegg til det som vil være riktig for deg dersom ditt syn kompenseres med "gangbriller". For å få dette helt riktig tar du med våpenet til optikeren, forklar han behovet ditt og vis han denne rettledning. Så prøver dere briller med "våpen i hånd". Undersøk og korriger begge øyne.

 

 Vi vet at synsinntrykket fra det dominante øye "foretrekkes" mer eller mindre i øynenes felles synsfelt. Det er derfor best om du kan sikte med det dominante øye uten å lukke det ikke dominante, og uten å dekke for det.

Hvis du synes dette er vanskelig skal du hjelpe på med å feste et svakest mulig grått fargefilter foran det ikke dominante øye. Det vil dempe synsinntrykket og hjelpe deg å "lære" å bruke det dominante øye. Gradvis skifter du ut filteret med enda svakere filter. Målet er å få til bifokal sikting uten filter. Dersom dette etter noe tid ikke gir noe resultat, er ditt dominante øye ikke "dominant nok ", og du trenger det nest beste, nemlig spesialbriller. Spesialbriller for skyting finnes, men de varianter som er tilgjengelig er ikke svært gode for vårt formål. Vi trenger store linser som dekker mest mulig av synsfeltet. Dersom du allerede har spesialbriller må du vurdere om det er pengene verdt å få optikeren til å lage store linser for deg, eller om du skal ta utgangspunkt i et par lesebriller til 150 kroner. Husk, vi skal ikke ha en heldekkende, hverken svart eller hvit stor lapp foran det ikke dominante øyet! Vi ønsker å se et kontrastrikt sikte bilde med et lett synlig og skarpt fokusert korn. Dersom vi bruker svart lapp foran øyet kommer det lite lys til dette øyet. Øyet svarer med å åpne pupillen for å slippe inn mer lys. Det prøver altså å kompensere for lite lys. Men da blir det "krangel" mellom øynene om vurderingen av lysets styrke, og sikte-øyet lures til å åpne pupillen litt for mye. Resultatet er dårligere fokus enn nødvendig. Dersom vi bruker hvit lapp foran øyet, ser øyet på den kontrastløse hvite flate. Resultatet blir en samlet oppfattelse av et bilde som har svakere kontrast enn det som virkeligheten er i bildet sikteøyet ser. Vi trenger briller med store linser og med korrigerende linser for begge øynene. Skjermingen av det ikke-siktende øye ska1 være minst mulig, 10-12 mm i diameter, og bør ha nøytral grå farge. Lappen skal være et gjennomsiktig fargefilter med så liten demping og skjerming i synsfeltet som du kan operere med. Glassene må justeres på plass slik at de står vertikale, 90 grader på synsretningen. Se figurene 3 og 4. Noen synes å ha fordel av diopter eller irisblender. Dersom du vil prøve dette, kan du bruke samme lapp som foran det ikke-siktende øyet, men med et hull på 2-3 mm midt i. Prøv deg frem. Denne limer du utenpå sikte glasset, se fig.5. Dersom du trenger skyte briller med styrke større enn + -2,5 er du også bruker av vanlige briller med styrke + 2,0 / - 3,0. Dersom du bruker så sterke briller, skal du ha brillene på minst to timer før skyting for at øynene skal venne seg til glassene. Det finnes også briller som har "automatisk lysfilter" som skifter farge etter lysforholdene. Innendørs er de svakt farget, ute fungerer de som vanlige solbriller. Snakk med optikeren om dette.

Lykke til med skyte brillene, og ta årlig syns prøve fra nå av.