Kristiansund pistolklubb

 

MENTAL TRENING

Hjernen virker på en måte som en datamaskin, slik at det du mater den med vil du kunne benytte senere når det passer deg. Derfor er det viktig at du danner deg et mentalt bilde av hvorledes et korrekt skudd skal avfyres, element for element og at du "forteller" og "forteller" hjernen din dette så ofte du har anledning til det. På samme måte bør du fortelle hjernen din at du behersker grunn elementene i pistolskyting og at du er i stand til å avgi gode skudd så lenge du holder deg til disse grunnelementene. (Definisjon av gode skudd er avhengig av hvilket nivå du befinner deg på).

Litt etter litt vil det føles naturlig for deg å skyte godt, og målet ditt er vel å skyte så mange poeng som mulig under konkurranse. Faktum er at mange skyttere mister konsentrasjonen når de begynner å skyte bedre enn de vanligvis gjør, noe som selvfølgelig nedsetter kvaliteten på skytingen.

Etter hvert som du nærmer deg målet, vil du være i stand til å avgi skuddene med ALL KONSENTRASJON PÅ SIKTE BILDET uten innblanding av annen forstyrrende tanke virksomhet.

LYKKE TIL.